Pismo podrške

Centar za radničke studije uputio je pismo podrške Udruzi Franak.

 

U proteklom razdoblju obilježenom ekonomskom krizom imali smo prilike vidjeti rezultate transformacije bankarskog sektora i društvene posljedice koje su iz nje neposredno proizašle. S obzirom na način na koji su banke koje djeluju na području Republike Hrvatske uspjele prebaciti tržišne rizike na korisnike kredita ne može biti sumnje da postoji ozbiljan nesrazmjer u pozicijama zajmodavaca i dužnika, što posljedično ugrožava one koji nisu u mogućnosti na osnovu vlastitog dohotka podmiriti troškove života. Unutar zadanog tranzicijskog konteksta, riječ je o najvećem dijelu stanovništva. Stoga je posljednja epizoda u kojoj je rast vrijednosti švicarskog franka doveo do povećanja tereta otplate kredita u toj valuti, odnosno do rasta loših kredita, sve većeg broja ovrha i osobnih bankrota sa svim oblicima društvene patologije koji iz toga proizlaze, samo jedan od pokazatelja društvene nefunkcionalnosti bankarskog sektora, odnosno njegove svjesne zloupotrebe nedorečenosti ili manjkavosti institucionalnog okvira i nejednake dostupnosti informacija. U nedostatku političke volje da se, usprkos ozbiljnim društvenim posljedicama, postojeći model poslovanja banka iz temelja promijeni, rad Udruge Franak predstavlja zasad jedini oblik konkretne akcije protiv postojećeg, za mnoga kućanstva neizdrživog, stanja. Centar za radničke studije pozdravlja i podržava napore Udruge Franak u pravnoj borbi protiv sedam najznačajnijih poslovnih banaka. Jednako tako držimo da su prijedlozi Uudruge Franak, osobito oni koji se tiču valutne klauzule i novog modela zakona o osobnom stečaju, koraci u pravom smjeru. Nažalost, analize Udruge Franak su točne – memorandumi koje su predstavnici Vlade potpisali s bankama su u interesu tih banaka, odnosno financijskog kapitala, a ne građana RH. Budući da je problematika okvira unutar kojeg će poslovati bankarski sektor vezana uz egzistencijalna pitanja cjelokupnog radnog stanovništva, apeli i prijedlozi koje je Udruga Franak uvela u javnu raspravu čine neizostavni dio svake progresivne politike.