Ciklus predavanja DPU-a

Delavsko-punkerska univerza(Ljubljana) organzira 16. po redu godišnji ciklus predavanja, ove godine na temu ‘Dvostruka kriza europskih integracija’. U uvodu se navode sljedeći ciljevi ovogodišnjeg ciklusa – proučavanje povijesti eurointegracija s onu stranu naivnih liberalnih pripovijesti, tj. kroz prizmu klasne borbe, analiza ključnih ideoloških aparata i ideoloških diskursa EU, razotkrivanje temeljnih političkih i ekonomskih proturječja EU i eurozone, i naposljetku postaviti protutežu suvremenoj neoliberalnoj Evropi pomoću obrisa kratkoročne i dugoročne lijeve političke strategije, kako na transnacionalnoj tako i na nacionalnoj ravni. Više pročitajte ovdje.