O nama

Centar za radničke studije [CRS] posvećen je teorijskoj problematizaciji intelektualne i političke praznine koju je otvorilo ‘čišćenje’ akademskog prostora i javnih rasprava od svih ostataka marksističke teorijske tradicije, i njezinom – bar djelomičnom – ispunjavanju.

 Odbacivanje marksizma kao kritičke teorijske tradicije imalo je dalekosežne posljedice na oblike koje su rasprave o dramatičnim socioekonomskim i političkim transformacijama zadnjih desetljeća poprimile. Ideološki i politički naglasci koji su ih dominantno strukturirali dolazili su iz drugih, i marksizmu često otvoreno neprijateljskih, teorijskih tradicija. Restauracija kapitalističkih odnosa u Hrvatskoj i drugim državama nekadašnje Jugoslavije odvijala se u uvjetima u kojima je marksizam bio temeljito ušutkan i ideološki ‘neutraliziran’. Intelektualno brisanje marksizma kao sistematične kritike kapitalističkih društvenih odnosa omogućilo je gotovo potpuno ideološko zamagljivanje duboko socijalno disruptivnih učinaka restauracije načina proizvodnje koji je konstitutivno ovisan o izvlaštenju većine stanovništva. Privatno vlasništvo i uspostava tržišta kao dominantne institucije društvene regulacije tako su u dominantnim reprezentacijama mogle poprimiti značaj političkih ideala i neupitne osnove organizacije društvene proizvodnje i distribucije.

U prostoru oko te praznine razvili su se nacionalistički i liberalni narativi, čiju ekskluzivnu borbu za hegemonijom nije dovodila u pitanje nijedna politička ili intelektualna snage ljevice dostojna tog imena. Eliminacija marksističke tradicije zatvorila je konceptualni prostor za bilo kakav pokušaj radikalne problematizacije društvenog značaja transformativnih procesa i tako ujedno suzila i prostor za razvoj alternativnih projekata. Posljedično, ponovna uspostava odnosa kapital-rad kao dominatne osovine dalekosežnih društvenih restrukturiranja ostala je bez adekvatne teoretizacije iz dosljedno kritičke perspektive. Iako nije svodiv na marginalizaciju i nestajanje marksizma kao teorijske tradicije iz obrazovnih institucija i javnih rasprava, paralelno s brisanjem odvijao se proces dubokog slabljenja radničkog pokreta, i u smislu njegove političke snage i socijalnog standarda reprodukcije radne većine.

CRS je osnovan s ciljem aktivnog suprotstavljanja tim dubro utvrđenim trendovima i želi doprinijeti reafirmaciji nedogmatske, kritičke i nesektaške marksističke tradicije u Hrvatskoj i široj regiji, s posebnim naglaskom na reafirmaciji marksističke kritike političke ekonomije. Svrha CRS-a je:

  1. uvesti relevantne suvremene radove iz marksističke tradicije u intelektualne i političke rasprave stvaranjem platforme za njihovu recepciju i diseminaciju;
  2. doprinijeti stvaranju teorijski dobro fundirane i relevantne kritike kapitalističke restauracije i njezinih socijalnih i političkih implikacija;
  3. doprinijeti produbljivanju komunikacije i suradnje istraživača, političkih edukatora, intelektualaca i aktivista iz šire regije posvećenih istome projektu;
  4. intervenirati u šire javne i intelektualne rasprave organizacijom konferencija, seminara, kružoka i izdavanjem publikacija;
  5. pružati teorijske i intelektualne impulse kritičkom samoispitivanju i snaženju antikapitalističke ljevice;
  6. doprinijeti teorijskom i političkom jačanju oslabljenog radničkog pokreta u regiji;
  7. poduprijeti teorijsku izgradnju demokratskih socioekonomskih alternativa kapitalističkim društvenim odnosima.