Vladimir Cvijanović: ‘Trajektorija režima akumulacije u Hrvatskoj i potencijal ostvarivanja zajedničkog (commons)’

Analitički aparat teorije regulacije omogućuje nam da sagledamo glavne karakteristike režima akumulacije u Hrvatskoj, njegovih kriza te odgovora na njih. Trajektoriju ćemo skicirati od samoupravnog socijalizma do današnjih dana. Pri tome nas zanima potencijal zajedničkog (zajedničkih dobara), koje predstavlja mogućnost nadilaženja ograničenja prevladavajućeg društveno-ekonomskog sistema.

Dr.sc. Vladimir Cvijanović predaje ekonomsku teoriju … Više

Mislav Žitko: ‘Lociranje periferije u kasnom kapitalizmu’

Konstrukcija poptunijeg narativa posljednja dva desetljeća post-socijalističke ekonomske povijesti iziskuje analizu institucionalnih značajki i političkih praksi u kontekstu rastuće zavisnosti nove periferije o razvoju jezgre. Pojam periferije nije nepoznat marksističkoj političkoj ekonomiji, ali razvoji u Jugoslaviji i drugdje poslije 1945. učinili su ga izlišnim u određenom periodu. S obzirom na … Više

Heiko Bolldorf: ‘Socijalna moć sindikata u Hrvatskoj’

U svom doktoratu istražujem razloge slabog sindikalnog utjecaja na socijalni i politički razvoj u Hrvatskoj. Ovaj problem istražujem na temelju različitih oblika radničke moći koje razlikuje Beverly Silver u svojoj knjizi „Forces of Labour“: organizacijska moć, tržišna moć iz situacije na tržištu rada i proizvodna moć iz samog proizvodnog procesa. … Više

Primož Krašovec: ‘Nekoliko dilema u vezi suprostavljanja mjerama štednje u Sloveniji’

Nastup nove desničarske vlade i intenziviranje programa mjera štednje u Sloveniji koincidirali su sa lokalnom verzijom Occupy pokreta, okupacijom trga ispred ljubljanske burze i djelomičnom blokadom Filozofskog fakulteta. Jedna od osnovnih tema rasprava u tom novom pokretu bila je, pored organizacije otpora prema mjerama štednje i diktaturi financijskog kapitala, i … Više

Joachim Becker: ‘Razvojni modeli, kriza i istočna Evropa’

Kapitalistička transformacija i formiranje modela zavisnog razvoja od 90-ih se ruku pod ruku odvijaju u istočnoj evropi. Ovaj dvostruki proces ćemo analizirati iz perspektive regulacijske teorije. Dva osnovna modela se mogu identificirati. U Višegradskim zemljama i Sloveniji, akumulacija se oslanjala na dva stuba, izvozna industrijalizacija i financijalizacija, bazirana – s … Više

Sašo Furlan: ‘Od post-socijalističke tranzicije do europske integracije – slučaj neoliberalne restauracije u Sloveniji’

Neposredno nakon kolapsa Sovjetskog saveza i Jugoslavenske federacije velika većina post-socijalističkih država prošla je kroz proces tranzicije u formi takozvane ”šok terapije”. Novoformirane nacionalne države od Rusije i Poljske do Latvije i Mađarske iskusile su ranih devedesetih brz proces privatizacije imovine u državnom vlasništvu, liberalizaciju tržišta kapitala, fleksibilizaciju tržišta rada … Više

Marko Kržan: ‘Kriza i društvena struktura u Sloveniji’

Klase su velike skupine ljudi ujedinjene s obzirom na odnos njihove pozicije spram operacija sredstava za proizvodnju. U društvima robne proizvodnje, kakva su kapitalistička društva, sredstva za proizvodnju ne mogu biti reducirana na njihova fizička uporišta, već se moraju analizirati kao vrijednost. U korelaciji, društvene klase se moraju analizirati prema … Više

Anej Korsika: ‘Kako nas bauk 1968 i dalje proganja’

Maj 68 i popratni događaji se konvencionalno razumijevaju kao jedan od vrhunaca 20. stoljeća. Neka je tomu tako, ali danas je moguće taj period bolje razumjeti kao potpuni neuspjeh. Ili preciznije, kao uvertira u četiri desetljeća političkih poraza i teorijskih regresija ljevice. Sada se to čini sve očitijim i vjerojatno … Više

Domagoj Mihaljević: ‘Sablasna tišina tvorničkih sirena: političke i ekonomske implikacije procesa deindustrijalizacije’

Proces deindustrijalizacije u Hrvatskoj kontinuirani je nastavak istog procesa koji od početka osamdesetih godina karakterizira gospodarsku strukturu Jugoslavije. Sve do kraja sedamdesetih godina Jugoslavija je ostvarivala visoke stope industrijskog rasta, do razine da je održavala korak s razvijenim industrijskim zemljama. Ekonomska kriza sedamdesetih i promjena političko-ekonomskih okolnosti nepopravljivo su naglasili … Više

Lilijana Burcar: ‘Poslije socijalizma ‘samo demokratski mrak prevladava’: nametanje kapitalizma i prisilni povratak uloge domaćice’

Dr.sc. Lilijana Burcar je docentica na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Bavi se feminističkom teorijom, studijama roda, postkolonijalnom i neokolonijalnom teorijom i suvremenom američkom i engleskom književnošću.

Toni Prug: ‘Egalitarni ciljevi i raskidanje sa (političkom) ekonomijom: vrijednosti, razmjenske i uporabne’

Politička ekonomija, njene kritike (poput Marxove), te ekonomika se ne bave proizvodnjom i potrošnjom generalno. Njihove analize su primarno i gotovo isključivo izvedene iz ugla interesa kapitala. Zbog toga ne čudi što se njihovim teoretskim aparatima ne može sistematski obuhvatiti materija iz egalitarnih, kapitalu antagonističkih, pozicija. U periodu evropskih politika štednje koje napadaju … Više