Raspored

Petak 19.10.2012.

 

11h-13h

Vladimir Cvijanović: ’Trajektorija režima akumulacije u Hrvatskoj i potencijal ostvarivanja zajedničkog (commons)’… Više

Mislav Žitko: ’Lociranje periferije u kasnom kapitalizmu’… Više

13:30h-15:30h

Heiko Bolldorf: ’Socijalna moć sindikata u Hrvatskoj’… Više

Primož Krašovec: ’Nekoliko dilema u vezi suprostavljanja mjerama štednje u Sloveniji’… Više

18h-20h

Keynote
Joachim Becker: ’Razvojni modeli, kriza i istočna Evropa’… Više

 

Subota 20.10.2012.

 

11h-13h

Sašo Furlan: ’Od post-socijalističke tranzicije do europske integracije – slučaj neoliberalne restauracije u Sloveniji’… Više

Marko Kržan: ’Kriza i društvena struktura u Sloveniji’… Više

13:30h-15:30h

Anej Korsika: ’Kako nas bauk 1968 i dalje proganja’… Više

Domagoj Mihaljević: ’Sablasna tišina tvorničkih sirena: političke i ekonomske implikacije procesa deindustrijalizacije’… Više

18h-20h

Lilijana Burcar: ’Poslije socijalizma ‘samo demokratski mrak prevladava’ – nametanje kapitalizma i prisilni povratak uloge domaćice’… Više

Toni Prug: ’Egalitarni ciljevi i raskidanje s (političkom)ekonomijom: vrijednosti, razmjenske i uporabne’… Više